Uwaga, śniadania są wydawane w godzinach od 10:00 do 14:00